Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Participatio Kft., mint a hrfest.com, az itfest.hu és a businessfest.hu
weboldal üzemeltetője, illetve a HR Fest rendezvénysorozat (a továbbiakban: Rendezvények)
szervezője (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását az oldal és a Rendezvények látogatóinak (a
továbbiakban: Érintett) tekintetében a megadott személyes adatoknak a kezelésével kapcsolatban.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szabályaival, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezésivel összhangban készült.

Elérhetőségeink:
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 116. I. em. 11.
E‐mail: hello@hrfest.com

A tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő bármely szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adatok kezelése megvalósul, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás teljesen vagy részben számítógépes eszközzel (elektronikus úton), illetve manuális módon történik.
Jelen tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Érintettekre.

Jelen tájékoztató a lent feltüntetett időponttól visszavonásig hatályos.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama
1.1. Adatkezelési esetkör leírása
1.1.1. Marketingkommunikációs célú hozzájárulás
Adatkezelő a Rendezvényekre regisztráló személyek nevét, e-mail címét, telefonszámát, munkáltatója adatait, pozícióját, érdeklődési körét, az Érintett kifejezett hozzájárulása esetén, marketingkommunikációs célra is felhasználja. A kommunikáció célja, hogy az Adatkezelő a Rendezvényekkel kapcsolatban információkat, online magazint, valamint érdeklődési köröknek megfelelő reklámcélú megkereséseket juttasson el a rendezvényre jegyet vásárló személyeknek és a rendezvényt támogató cégeknek. A regisztráció során a résztvevő feliratkozhat hírlevélre, mellyel hozzájárul, hogy visszavonásáig a weboldalon elérhető szolgáltatásokkal, újdonságokkal kapcsolatos direkt marketing leveleket küldjünk.

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint a Résztvevő önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama
Az adatokat a leiratkozásig, vagy az adatok törlési kérelméig kezeljük.
1.1.2. Jegyvásárlással kapcsolatos adatkezelés
A Rendezvényekre történő jegyvásárlás érdekében az alábbi személyes adatokat kezeljük:
– vásárló neve,
– vásárló e-mail címe,
– vásárló telefonszáma,
– vásárló számlázással kapcsolatos adatai (címe).
A jegyvásárlás a www.hrfest.com az itfest.hu vagy a businessfest.hu oldalon történik a fenti adattartalom regisztrálásával.

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a jegyvásárlással létrejövő szerződés teljesítése. A kiállított számla esetében emellett az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Áfa törvény értelmében a számla kiállítására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése és a számvitelről szóló törvény szerint a számla és az azt alátámasztó adatok megőrzésére előírt jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés időtartama
A számlákat és az azt alátámasztó vásárlási adatokat a számvitelről szóló törvény alapján 8 évig őrizzük meg.
1.1.3. Tiszteletjeggyel érkezők adatkezelése
A Rendezvényekre tiszteletjeggyel érkező vendégek alábbi személyes adatait kezeljük:
– vendég neve,
– vendég e-mail címe,
– vendég telefonszáma,
– vendég pozíciója, cégneve (tiszteletjegyre való jogosultság ellenőrzése okán).
A tiszteletjegy kiváltása regisztrációhoz kötött.

Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint a Résztvevő önkéntes hozzájárulása, amelyet a jegyvásárlással együtt ad meg számunkra.

Adatkezelés időtartama
Mintegy jegyvásárlásként, a szerződés teljesítésének időtartamára kezeljük a személyes adatokat.
1.1.4. Közösségi média
Az Adatkezelő tevékenységének bemutatása, népszerűsítése a közösségi tartalomszolgáltatók, mint önálló adatkezelők közreműködésével létrehozott profilok útján (pl. Facebook, Instagram, TikTok, Youtube).
Ebben az esetben a kezelt személyes adatok köre: Név, profilkép és minden olyan egyéb személyes adat, amelyet az érintett a közösségi oldalon magáról közzétesz, nyilvánosságra hoz, megoszt vagy üzenetben leír.
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet a közösségi média technikai feltételeinek megfelelő feliratkozással ad meg.
A közösségi tartalomszolgáltatók egyedi adatkezelési irányelvei alapján történik az adatkezelés.
1.1.5. Előadók személyes adatainak kezelése
Az előadó szereplésének megszervezése és promotálásának céljából, az alábbi személyes adatokat
kezeljük:
Név
Pontos cégnév és pozíció
Email cím
Telefonszám
Profilkép
Az előadó az előadói űrlap kitöltésével kifejezetten elfogadja jelen Tájékoztatót és hozzájárul fenti adatainak az előadás megszervezése és promotálása céljából történő kezeléséhez, különösen neve, foglalkozása és profilképe nyilvánosságra hozatalához az esemény népszerűsítése során.

2. Képmás- és hangfelvétel készítése
Amennyiben Ön, illetve 16. életévét be nem töltött gyermeke a Rendezvényeken bármilyen módon megjelenik (jegyet vásárol, tiszteletjeggyel érkezik, előad stb.), az eseményre belépéskor önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken készített fotókon és videókon Önről kép- és hangmás készüljön, valamint ezek az anyagok harmadik személyek részére továbbításra, majd nyilvánosságra hozatalra kerüljenek. Valamint 16. életévét be nem töltött gyermeke felett törvényes felügyeleti joggal rendelkező szülőként szintén hozzájárul a fentiekhez a gyermek tekintetében.

3. Panaszügyintézés, elállás, szavatossági jogi igény kezelése keretében kezelt adatok
3.1. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
Amennyiben a weboldalon igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk. A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (email cím, telefonszám, postai cím) és panaszát kezeljük. Az
adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő garanciális és panaszügyintézés megvalósítása.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján a fogyasztóvédelmi törvényben és a Ptk.-ban előírt kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés időtartama
A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 5 évig kell megőriznünk.

4. Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe a MEDIACENTER HUNGARY Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics utca 3. 2. em. 6.; e-mail: mediacenter@mediacenter.hu), a Tárhelypark Kft.-t (székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24. email: info@tarhelypark.hu) és a Websupport Magyarország Kft.-t (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; e-mail: support@websupport.hu), akik a tárhelyszolgáltatást végzik.
Hírlevélküldő szolgáltatóként a Mailchimp The Rocket Science Group LLC (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308), aki a hírlevélküldést végzi.
Könyveléssel foglalkozó partnerünk a Számlázz.hu – KBOSS.hu Kft. cégjegyzékszám: 01-09-303201, székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7., info@szamlazz.hu.
A regisztrációs és jegyvásárló felületet fejlesztő és a rendezvénybeléptetést végző szolgáltató partnerünk a rentIT Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-155650, székhely: 2030 Érd, Festő utca 93., e-mail: info@rentit.hu).
A HR Business Navigator online Rendezvény a Hopin nevű platformon zajlik – Hopin Ltd (székhely: 5 Churchill Place, 10th Floor, London, E14 5HU, United Kingdom).
A HR Fest CRM-szolgáltatója a MiniCRM Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-047449, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., email: help@minicrm.hu).
A Rendezvényekre az Érintettek beléptetésével a rentIT Kft. foglalkozik (cégjegyzékszám: 13-09-155650, székhely: 2030 Érd, Festő utca 93., e-mail: info@rentit.hu). Az adatok átadására a Rendelvényen való részévételi jogosultság ellenőrzése céljából kerül sor.
Fizetésre a SimplePay alkalmazást használjuk, A SimplePay adatkezelésével összefüggésben lsd a szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.

5. Cookie adatkezelés
A businessfest.hu weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használnak. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen.
Ön a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.
A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Érintettnek.
A cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

Mik azok a sütik, és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
● információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
● megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
● megkönnyítik a weboldal használatát;
● minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
A Honlapon az alábbi sütiket használjuk:
Süti neve
CookieLawInfoConsent

Süti célja
Az adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadását/elutasítását lehetővé tévő funkciót támogató cookie.

Élettartam
1 év

Süti neve
cookielawinfo-checkbox-nonnecessary

Süti célja
Az adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadását/elutasítását lehetővé tévő funkciót támogató cookie.

Élettartam
1 év

Süti neve
cookielawinfo-checkboxnecessary

Süti célja
Az adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadását/elutasítását lehetővé tévő funkciót támogató cookie.

Élettartam
1 év

Süti neve
viewed_cookie_policy

Süti célja
Az adatkezelési tájékoztató és az ÁSZF elfogadását/elutasítását lehetővé tévő funkciót támogató cookie.

Élettartam
1 év

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:
● Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
● Firefox:https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnakszami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
● Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies#ie=ie-11
● Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
● Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-deletebrowserhistory
● Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
● személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
● helyesbítéshez való jog
● adatkezelés korlátozása,
● törléshez való jog,
● hordozhatósághoz való jog,
● tiltakozáshoz való jog,
● hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszeren kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

6.1. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.
6.2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
● a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
● a következő információkról tájékoztassuk:
○ az adatkezelés céljai;
○ az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
○ információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
○ a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
○ az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
○ a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
○ ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
○ az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
6.3. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
● Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
● az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
● már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
6.5. Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
● Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
● Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
● a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
● a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
● a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
A hírlevélről való leiratkozás nem tekinthető törlési kérelemnek az egyéb célból folytatott adatkezelések tekintetében, ahogy az egyéb célból folytatott adatkezelések tekintetében beérkező törlési kérelem sem tekinthető hírlevélről való leiratkozásnak.
6.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.7. Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.
6.8. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

7. Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

8. Adattovábbítás
Jelen tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében az Érintett megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen tájékoztató elfogadásával. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
Az érintett jelen tájékoztató elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő, mint vállalkozáscsoporthoz tartozó adatkezelőknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítson.

9. Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
● a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam
meghatározásának szempontjairól;
● azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
● hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
● a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
● arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
● az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2017.05.12-től érvényes.